İNSAN KAYNAKLARI

KOCAER yetkin insan kaynakları personeli ve tanımlı süreçleri ile çalışan ve çalışan adaylarına iyi bir gelecek hazırlama amacındadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Nitelikli işgücü tarafından tercih edilen bir şirket olarak, çalışanlarımızın geleceğimizde daha geniş sorumluluklar alabilecekleri nitelik ve yetkinlikleri kendilerine kazandırmak, bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilecekleri ortam ve teknolojileri hazır bulundurmak, Modern yönetim sistemlerini daimi olarak uygulamak ve geliştirmek, Çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu bir çalışma ortamı sağlamak öncelikli İnsan Kaynakları politikamızdır.

KOCAER İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ;

İnsan Kaynakları Politikamızın dayandığı başlıca temel ilkeler şunlardır;

 • Doğru işleri yapabilme yeterliliğine sahip çalışanları işletmemize kazandırmak.
 • Çalışanlarımıza kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak becerilerine göre katılımcı olmaları, öğrenmeleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri için fırsat vermek.
 • Saygı gördüklerini, eşit davranıldığını, dinlenildiklerini ve katılımlarına çok önem verildiğini hissetmelerini sağlamak.
 • Her şeyin ötesinde, başarılardan ve dostluklardan tatmin duyulmasını sağlamak.
 • Takdirin topluluk içinde, eleştirinin yüz yüze yapıldığı bir kurum kültürü içinde çalıştıklarını göstermek.
 • Çalışanların şirket karlılığını, verimliliğini / arttırıcı konularda, fikir üretmelerini ve herkesçe kabul görmüş yenilikleri kendi fikirleri gibi görmeleri ve benimsemeleri esasını geliştirmek.
 • Başarımıza katkıda bulunan kişileri ve ekipleri, maddi ve manevi açıdan takdir eden bir liderlik anlayışını sergilemek.
 • Organizasyonun her seviyesinde çalışanlarımızın kişisel gelişimine etkin bir eğitimle yardımcı olmak.
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumluluk alanı içinde inisiyatif kullanabilecekleri bir güven duygusu oluşturmak.
 • Çalışanlarımızın kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek.
 • Çalışanların işyeri çalışma şartlarını Sosyal Güvenlik Sistemimizin istediği normlarda çalıştırmak için zemin hazırlamak.
 • Nakdi ve ayni tüm ödemeleri belli esaslara bağlamak. Ücret tespitinde günün ekonomik koşullarına uygun ücret politikaları geliştirmek.
KOCAER ÇALIŞAN PROFİLİ HEDEFLERİ;
 • Güvenilir,
 • Duyarlı,
 • Bağlılık ve Fedakarlık değerlerimizi koruyacak,
 • Yüksek standartta eğitim almış,
 • Sistematik yaklaşım ve analitik düşünce yapısına sahip,
 • Değer Yaratan,
 • İlkeli,
 • Katılımcı,
 • Destekleyici,
 • Paylaşımcı,
 • İnisiyatif kullanabilen,
 • Değişime açık ve yenilikçi

Rekabete direnen ve aşan öncü insan kaynağına sahip olmak ve beklentilerini karşılamak daimi hedefimizdir.

KOCAER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANDAN BEKLENTİLERİ;
 • Dürüst ve ahlaklı olmak,
 • Disiplinli olmak,
 • Özverili olmak, Özverili çalışmak,
 • Sabırlı ve Sebaatkar olmak,
 • Etik değerlere sahip olmak,
 • İletişimli olmak,
 • Planlı çalışmak,
 • Takım çalışmasına özen göstermek,
 • “Her şey KOCAER ile Birlikte” bilincinin aşılanmasını çalışmalarımızda ilke edinmek.