HABERLER

KOCAER İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ;

KOCAER İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ;

 • Doğru işleri yapabilme yeterliliğine sahip çalışanları işletmemize kazandırmak.
 • Çalışanlarımıza kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak becerilerine göre katılımcı olmaları, öğrenmeleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri için fırsat vermek.
 • Saygı gördüklerini, eşit davranıldığını, dinlenildiklerini ve katılımlarına çok önem verildiğini hissetmelerini sağlamak.
 • Her şeyin ötesinde, başarılardan ve dostluklardan tatmin duyulmasını sağlamak.
 • Takdirin topluluk içinde, eleştirinin yüz yüze yapıldığı bir kurum kültürü içinde çalıştıklarını göstermek.
 • Çalışanların şirket karlılığını, verimliliğini / arttırıcı konularda, fikir üretmelerini ve herkesçe kabul görmüş yenilikleri kendi fikirleri gibi görmeleri ve benimsemeleri esasını geliştirmek.
 • Başarımıza katkıda bulunan kişileri ve ekipleri, maddi ve manevi açıdan takdir eden bir liderlik anlayışını sergilemek.
 • Organizasyonun her seviyesinde çalışanlarımızın kişisel gelişimine etkin bir eğitimle yardımcı olmak.
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumluluk alanı içinde inisiyatif kullanabilecekleri bir güven duygusu oluşturmak.
 • Çalışanlarımızın kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek.
 • Çalışanların işyeri çalışma şartlarını Sosyal Güvenlik Sistemimizin istediği normlarda çalıştırmak için zemin hazırlamak.
 • Nakdi ve ayni tüm ödemeleri belli esaslara bağlamak. Ücret tespitinde günün ekonomik koşullarına uygun ücret politikaları geliştirmek.